Öppen alla dagar

 

Försöker din partner kontrollera dig eller är du utsatt för hot och våld i din relation? Stödlinjen för män är öppen varje dag 7–21. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-80 80 80.

Vi lyssnar och ger stöd

Till stödlinjen kan du ringa om du är eller har varit utsatt för våld i nära relation eller sexuellt våld. De som svarar i telefonen är socionomer och sjuksköterskor som är vana att möta människor som utsatts för våld. Personalen har särskild kunskap om mäns våldsutsatthet. Även du som är närstående och du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa för råd och stöd.

Vad är våld?

Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om att bli förlöjligad, mobbad eller hotad eller att din partner försöker kontrollera dig, till exempel genom att isolera dig från vänner och familj. Fysiskt våld kan vara allt från knuffar till örfilar och slag. Sexuella övergrepp ser också olika ut. Det kan röra sig om allt från sexuella trakasserier till våldtäkt.

 

Ring oss

020 – 80 80 80

Stödlinjen för män ger stöd till dig som utsatts för hot och våld av någon i din närhet eller sexuella övergrepp. Samtalet är gratis. Det går inte att skicka sms till stödlinjen. Vid akuta händelser, ring 112.

frågor OCH SVAR

Vad undrar andra över som ringer till oss?

Här har vi samlat frågor och svar om stödlinjen.

Kan jag kontakta linjen via sms, chatt eller mejl istället för att ringa?

Nej, Stödlinjen för män tar enbart emot telefonsamtal och har ingen chatt- eller mejlfunktion. Det går inte att skicka sms till linjen.

Vad kan Stödlinjen för män hjälpa mig med?

Till Stödlinjen för män kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om när det gäller våld i nära relationer och sexuella övergrepp.

Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Du kan också få information om stödverksamheter dit du kan vända dig. Vi kan ge information om hur du kan kontakta socialtjänsten eller vården. Vi kan också berätta hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Vilka svarar i telefon på Stödlinjen för män?

På Stödlinjen för män arbetar socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet och vana att möta personer i kris och svåra livssituationer. Personalen har särskild kunskap om mäns våldsutsatthet.

Se alla frågor

Är du orolig för någon du känner?

Du som är anhörig, vän, kollega eller chef till någon som utsatts för hot och våld är också välkommen att ringa till linjen för råd och stöd.

Hjälp oss att sprida numret

Du kan sprida numret till stödlinjen genom att beställa affischer och informationskort till väntrum, mottagningar eller receptioner. Materialet är gratis.

 

Om Stödlinjen för män

Stödtelefonen är bemannad av socionomer och sjuksköterskor med kunskap om våld. Vi finns här för att lyssna och ge professionellt stöd.

Informationsfilm

Stödlinjen på 30 sekunder

Ladda gärna ner filmen för att sprida information om stödlinjen.

Hjälp oss att sprida numret

För dig som möter våldsutsatta i ditt arbete

Du som möter våldsutsatta i arbetet kan ringa till linjen för att få stöd och rådgivning. För dig som yrkesverksam finns också metodstöd och informationsmaterial.

 

FÖR DIG SOM YRKESVERKSAM