Vad är våld?

Våld i nära relationer omfattar fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Våldet är en brottslig handling och en kränkning av grundläggande friheter och rättigheter.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan se mycket olika ut. Det kan vara allt ifrån örfilar, slag, sparkar, knuffar, stryptag eller kvävningsförsök till användande av olika vapen och mord.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär allt från sexuella trakasserier till våldtäkt. Det kan vara ovälkommen beröring, att tvingas till sexuella handlingar, att bevittna sexuella handlingar eller att bli sexuellt kränkt på något annat sätt. Förövaren kan vara närstående, bekant eller obekant.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan handla om att bli hotad och skrämd med fysiskt våld eller att bli förnedrad och tvingad till kränkande handlingar. Det kan även handla om att barnen utnyttjas för att få kontroll över den andra föräldern. Att bli isolerad och inte få utöva sina intressen, röra sig fritt eller umgås med släkt och vänner är också psykisk misshandel. Våldet kan även utövas digitalt genom kontroll och trakasserier via telefon, dator och appar.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är en form av kontroll. Det kan handla om att bli tvingad att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter till bank-id eller att bli pressad att ta lån eller att bli förbjuden att gå till jobbet och därmed förlora arbetsinkomst. Det kan göra att man hamnar i en svår ekonomisk situation med långvariga skulder som gör det ännu svårare att lämna relationen.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan se mycket olika ut. Det kan vara allt ifrån örfilar, slag, sparkar, knuffar, stryptag eller kvävningsförsök till användande av olika vapen och mord.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan handla om att bli hotad och skrämd med fysiskt våld eller att bli förnedrad och tvingad till kränkande handlingar. Det kan även handla om att barnen utnyttjas för att få kontroll över den andra föräldern. Att bli isolerad och inte få utöva sina intressen, röra sig fritt eller umgås med släkt och vänner är också psykisk misshandel. Våldet kan även utövas digitalt genom kontroll och trakasserier via telefon, dator och appar.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär allt från sexuella trakasserier till våldtäkt. Det kan vara ovälkommen beröring, att tvingas till sexuella handlingar, att bevittna sexuella handlingar eller att bli sexuellt kränkt på något annat sätt. Förövaren kan vara närstående, bekant eller obekant.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är en form av kontroll. Det kan handla om att bli tvingad att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter till bank-id eller att bli pressad att ta lån eller att bli förbjuden att gå till jobbet och därmed förlora arbetsinkomst. Det kan göra att man hamnar i en svår ekonomisk situation med långvariga skulder som gör det ännu svårare att lämna relationen.

Ring oss

020-80 80 80

Stödlinjen för män ger stöd till dig som utsatts för hot och våld av någon i din närhet eller sexuella övergrepp. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.