Vanliga frågor och svar

 

Här har vi samlat frågor och svar om Stödlinjen för män. Välj en kategori för att se frågorna.

Filter

Om samtalet

 • När har Stödlinjen för män öppet?

  Stödlinjen för män har öppet alla dagar kl. 7–21.

 • Kostar det att ringa till linjen?

  Nej, samtalet till Stödlinjen för män är kostnadsfritt.

 • Kan jag kontakta linjen via sms, chatt eller mejl istället för att ringa?

  Nej, Stödlinjen för män tar enbart emot telefonsamtal och har ingen chatt- eller mejlfunktion. Det går inte att skicka sms till linjen.

Vem kan ringa?

 • Kan jag ringa till linjen om jag befinner mig utanför Sverige?

  Nej, du kan bara ringa till Stödlinjen för män från Sverige.

 • Kan jag vara anonym när jag ringer till Stödlinjen för män?

  Ja, du är anonym när du ringer och berättar bara det du själv vill.

 • Kan jag ringa till Stödlinjen för män om jag inte pratar svenska?

  Ja, om du inte pratar svenska så kan en tolk kopplas in. Tala om vilket språk du vill prata och vänta kvar i luren. Det kan ta upp till tio minuter innan tolken kopplas in.

 • Jag vet inte om det jag utsatts för är våld. Kan jag ringa Stödlinjen för män ändå?

  Ja, även om du är osäker kan du ringa Stödlinjen för män för att få råd och stöd eller om du har frågor om våld.

 • Kan jag som transperson och/eller ickebinär kontakta Stödlinjen för män?

  Ja. Alla, oavsett könsidentitet, kan kontakta Stödlinjen för män. Du kan även kontakta Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 eller Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Du bestämmer själv vilken stödlinje du vill kontakta.

 • Kan jag kontakta Stödlinjen för män om jag är i en samkönad relation?

  Ja, alla oavsett sexuell läggning är välkomna att ringa Stödlinjen för män.

 • Kan jag ringa till Stödlinjen för män även om jag inte bestämt mig för att lämna den våldsamma relation jag är i?

  Ja, du kan ringa till Stödlinjen för män och få stöd och råd även om du inte bestämt dig för att lämna.

 • Kan jag ringa till Stödlinjen för män om jag är döv eller har nedsatt hörsel/talförmåga?

  Ja, du som har en hörselskada eller har nedsatt talförmåga kan ringa till Stödlinjen för män via tjänsten Texttelefoni. Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Texttelefoni.

 • Kan jag som anhörig eller vän ringa till Stödlinjen för män?

  Ja, du som är närstående till någon som är utsatt för hot eller våld är välkommen att ringa till oss.

 • Kan jag som kollega eller chef till en våldsutsatt medarbetare ringa till Stödlinjen för män?

  Ja, du som är kollega eller chef till någon som är utsatt för hot eller våld är välkommen att ringa till oss.

 • Kan jag som möter våldsutsatta i mitt jobb ringa till Stödlinjen för män?

  Ja, yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete kan kontakta stödlinjen för råd.

Vilken hjälp kan jag få?

 • Vad kan Stödlinjen för män hjälpa mig med?

  Till Stödlinjen för män kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om när det gäller våld i nära relationer och sexuella övergrepp.

  Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Du kan också få information om stödverksamheter dit du kan vända dig. Vi kan ge information om hur du kan kontakta socialtjänsten eller vården. Vi kan också berätta hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

 • Hur kan stödlinjen hjälpa mig om jag är ansvarig chef för en våldsutsatt eller möter våldsutsatta i mitt arbete?

  Du som yrkesverksam kan ringa för att få råd och stöd. Du kan hänvisa den våldsutsatta att själv ta kontakt med Stödlinjen för män eller genomföra ett trepartssamtal med stödlinjen tillsammans med den våldsutsatta.

  Vi kan föreslå olika verksamheter som kan ge stöd på hemorten, till exempel socialtjänsten eller en jour.

 • Kan Stödlinjen för män hjälpa mig med att ringa till exempelvis socialtjänsten eller polisen?

  Nej, Stödlinjen för män kan inte ringa upp andra verksamheter åt dig. Däremot kan du få kontaktuppgifter till olika verksamheter. I akuta situationer, ring alltid larmnumret 112.

 • Kan Stödlinjen för män hjälpa till med praktiska saker som bostad eller kontakt med jurist?

  Nej, Stödlinjen för män kan inte hjälpa till att ordna exempelvis bostad eller bistå med kontakt med jurist. Däremot kan personalen ge exempel på vart du kan vända dig, exempelvis socialtjänsten och/eller en jour där du bor.

Om Stödlinjen för män

 • Vilka driver Stödlinjen för män?

  Stödlinjen för män drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, på uppdrag av regeringen.

 • Vilka svarar i telefon på Stödlinjen för män?

  På Stödlinjen för män arbetar socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet och vana att möta personer i kris och svåra livssituationer. Personalen har särskild kunskap om mäns våldsutsatthet.

 • Hur kan jag hjälpa till att sprida information om Stödlinjen för män?

  Du kan beställa olika typer av informationsmaterial att sätta i exempelvis väntrum och på anslagstavlor via beställningsformuläret. Det kostar ingenting att beställa informationsmaterialet. Det finns även en informationsfilm om stödlinjen som du är välkommen att ladda ner för att sprida i sociala medier eller för att visa i reception eller väntrum.

 • Tar linjen emot donationer som kläder, leksaker eller pengar?

  Nej. Eftersom Stödlinjen för män är en stödtelefon som bekostas med statliga medel kan vi inte ta emot donationer. Däremot tar flera jourer emot donationer av olika slag.

 • Hur söker jag jobb på Stödlinjen för män?

  Lediga jobb annonseras via Region Uppsala. Gå till Region Uppsalas webbplats för att se lediga tjänster. På Stödlinjen för män arbetar socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet.

Ring oss

020-80 80 80

Stödlinjen för män ger stöd till dig som utsatts för hot och våld av någon i din närhet eller sexuella övergrepp. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.