Lättläst svenska

 

Om Stödlinjen för män

 

Du ringer oss på telefonnummer 020-80 80 80

och får prata med någon som kan ge dig stöd.

Du kan också ringa oss om du har frågor om våld.

 

Vi som svarar i telefonen

är utbildade socionomer och sjuksköterskor.

Vi är vana vid att möta och prata med människor

som mår dåligt.

 

Vi har tystnadsplikt

och får inte berätta för någon annan

det som du säger till oss.

Du behöver inte berätta vem du är.

 

Om du pratar något annat språk än svenska

så har vi tolkar som översätter till de flesta språk.