Press och nyheter

Kontaktpersoner

Ylva Porsklev

Pressekreterare

Elisabet Sandberg

Kommunikationsansvarig

Faktaruta om Stödlinjen för män:

Stödlinjen för män 020-80 80 80 är en nationell stödtelefon för män som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Stödtelefonen är öppen alla dagar kl. 7–21. Den som ringer är anonym. Samtalet är gratis.

Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelande

Förlängd finansiering av nya stödtelefonen

10-01-2024

Den nya stödtelefon som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) drivit under 2023 får förlängd finansiering. Stödlinjen för män, som drivs på uppdrag av regeringen, kommer att drivas även under 2024.

Pressmeddelande

Nationellt centrum för kvinnofrid öppnar ny stödtelefon

15-02-2023

NCK har öppnat en ny stödtelefon för våldsutsatta: Stödlinjen för män. Stödtelefonen riktar sig till män från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller för sexuellt våld.