En nationell stödtelefon

Stödlinjen för män är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa till oss. Vi har öppet alla dagar 7–21. Samtalet kostar ingenting.

Drivs på uppdrag av regeringen

Stödlinjen för män drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs om NCK

Så fungerar Stödlinjen för män

Till Stödlinjen för män kan våldsutsatta, närstående eller de som möter våldsutsatta i jobbet ringa för stöd och råd.

Personalen som svarar i telefonen är socionomer eller sjuksköterskor som dagligen arbetar med dessa frågor och som har erfarenhet av möten med personer som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. De har särskild kunskap om mäns våldsutsatthet.

Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Vi har tystnadsplikt och den som ringer är anonym.

Vi kan föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge ytterligare hjälp där den våldsutsatta bor, till exempel socialtjänsten.

Vi kan berätta för den som har fysiska eller psykiska skador hur man kan kontakta vården eller hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Stödlinjen för män kan inte nås från utlandet.

För den som inte pratar svenska har vi tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Stödlinjen för män riktar sig till vuxna från 18 år.

Personalen som svarar i telefonen är socionomer eller sjuksköterskor som dagligen arbetar med dessa frågor och som har erfarenhet av möten med personer som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. De har särskild kunskap om mäns våldsutsatthet.

Vi kan föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge ytterligare hjälp där den våldsutsatta bor, till exempel socialtjänsten.

Stödlinjen för män kan inte nås från utlandet.

Stödlinjen för män riktar sig till vuxna från 18 år.

Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Vi har tystnadsplikt och den som ringer är anonym.

Vi kan berätta för den som har fysiska eller psykiska skador hur man kan kontakta vården eller hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

För den som inte pratar svenska har vi tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.