FAQ Kategori: Vem kan ringa?

Kan jag kontakta Stödlinjen för män om jag är i en samkönad relation?


Jag vet inte om det jag utsatts för är våld. Kan jag ringa?


Kan jag som transperson och/eller ickebinär kontakta Stödlinjen för män?


Kan jag ringa till linjen om jag befinner mig utanför Sverige?


Kan jag vara anonym när jag ringer till Stödlinjen för män?


Kan jag ringa till Stödlinjen för män om jag inte pratar svenska?


Kan jag ringa till stödlinjen även om jag inte bestämt mig för att lämna?


Kan jag ringa om jag är döv eller har nedsatt hörsel/talförmåga?


Kan jag som anhörig eller vän ringa till Stödlinjen för män?


Kan jag som kollega eller chef till en våldsutsatt medarbetare ringa till Stödlinjen för män?