Typografi & Sektioner

Typografi:

H1
lg: 52px / 110% – Bold – -0.02em
sm: 32px / 120% – Bold – -0.02em

H2
lg: 32px / 125% – Bold – -0.01em
sm: 24px / 130% – Bold – -0.01em

H3
lg: 24px / 140% – Bold – -0.005em
sm: 19px / 130% – Bold – -0.005em

H4
lg: 18px / 145% – Bold – 0em
sm: 16px / 130% – Bold – 0em

H5
lg: 14px / 180% – Semibold – 0.01em
sm: 13px / 160% – Semibold – 0.01em

Övre titel
lg: 14px / 180% – Semibold – 0.01em
sm: 13px / 160% – Semibold – 0.01em

Lead
lg: 20px / 138% – Regular – -0.01em
sm: 18px / 136% – Regular – -0.01em

Lead Semibold
lg: 20px / 138% – Semibold – -0.01em
sm: 18px / 136% – Semibold – -0.01em

Body
lg: 18px / 145% – Regular – 0em
sm: 16px / 145% – Regular – 0em

Body Italic
lg: 18px / 145% – Regular – Italic – 0em
sm: 16px / 145% – Regular – Italic – 0em

Body Semibold
lg: 18px / 145% – Semibold – 0em
sm: 16px / 145% – Semibold – 0em

Body Semibold Italic
lg: 18px / 145% – Semibold – Italic – 0em
sm: 16px / 145% – Semibold – Italic – 0em

Link (i text)
lg: 18px / 145% – Semibold – 0em
sm: 16px / 145% – Semibold – 0em

Länk med pil
lg: 18px / 145% – Semibold – 0em
sm: 16px / 145% – Semibold – 0em

Sektioner:

Sektion: Cover

Du har rätt att känna dig trygg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cursus id pellentesque sed amet semper morbi. Ut nisi, viverra turpis egestas magna. Ut nisi, viverra turpis egestas magna.

Sektion: Text

Rubrik H2

Socionomer och sjuksköterskor… lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo. Socionomer och sjuksköterskor… lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Rubrik

Informationsruta

En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text

Eventuell CTA om det finns

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Posuere turpis placerat porttitor consequat a. Vitae aliquet sed tincidunt habitant duis id in volutpat leo. Non ornare ullamcorper tortor imperdiet enim, euismod tempor nibh pellentesque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Posuere turpis placerat porttitor consequat a. Vitae aliquet sed tincidunt habitant duis id in volutpat leo. Non ornare ullamcorper tortor imperdiet enim, euismod tempor nibh pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris morbi sed pharetra ut donec viverra ultrices pretium. Elit nibh mollis odio quis arcu, ultrices.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Posuere turpis placerat porttitor consequat a. Vitae aliquet sed tincidunt habitant duis id in volutpat leo. Non ornare ullamcorper tortor imperdiet enim, euismod tempor nibh pellentesque.

Sektion: Kontakt

Kontaktuppgifter

Mejl och telefonsamtal besvaras under kontorstid.

Johanna Belachew

Verksamhetschef

Stödlinjen för män

Ylva Porsklev

Pressekreterare

Sektion: Textboxar – Duo

Rubrik

CTA-puff

En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text

Rubrik

CTA-puff

En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text

Sektion: Textboxar – Trio

Rubrik

Link-puff

En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text

CTA

Rubrik

Link-puff

En kort text som beskriver vad det innebär lite mer

CTA

Rubrik

Link-puff

En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text

CTA

Rubrik

Link-puff

En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text

CTA

Rubrik

Link-puff

En kort text som beskriver vad det innebär lite mer

CTA

Sektion: Text & Bild

Ring oss

020 – 50 50 50

En kort text som kanske beskriver tjänsten lite mer En kort text som kanske beskriver tjänsten lite mer En kort text som kanske beskriver tjänsten lite mer

Sprid Numret

Hjälp oss sprida numret – så fler kan få hjälp

En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text som beskriver

Knapp

Lägger in en knapp ovanför här så ser du hur det ser ut

Eventuell CTA om det finns

Hjälp oss sprida numret – så fler kan få hjälp

En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text som beskriver vad det innebär lite mer En kort text som beskriver

Eventuell CTA om det finns

Sektion: Media

Läs mer om hur Kvinnofridslinjen fungerar och vad vi kan hjälpa till med

Läs mer om hur Kvinnofridslinjen fungerar och vad vi kan hjälpa till med

Sektion: Vanliga frågor (arkiv)

Rubrik H2 - Kategorier

Ingress – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo. Socionomer och sjuksköterskor… lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Filter

Om samtalet

 • När har Stödlinjen för män öppet?

  Stödlinjen för män har öppet alla dagar kl. 7–21.

 • Kostar det att ringa till linjen?

  Nej, samtalet till Stödlinjen för män är kostnadsfritt.

 • Kan jag kontakta linjen via sms, chatt eller mejl istället för att ringa?

  Nej, Stödlinjen för män tar enbart emot telefonsamtal och har ingen chatt- eller mejlfunktion. Det går inte att skicka sms till linjen.

Vem kan ringa?

 • Kan jag ringa till linjen om jag befinner mig utanför Sverige?

  Nej, du kan bara ringa till Stödlinjen för män från Sverige.

 • Kan jag vara anonym när jag ringer till Stödlinjen för män?

  Ja, du är anonym när du ringer och berättar bara det du själv vill.

 • Kan jag ringa till Stödlinjen för män om jag inte pratar svenska?

  Ja, om du inte pratar svenska så kan en tolk kopplas in. Tala om vilket språk du vill prata och vänta kvar i luren. Det kan ta upp till tio minuter innan tolken kopplas in.

 • Jag vet inte om det jag utsatts för är våld. Kan jag ringa Stödlinjen för män ändå?

  Ja, även om du är osäker kan du ringa Stödlinjen för män för att få råd och stöd eller om du har frågor om våld.

 • Kan jag som transperson och/eller ickebinär kontakta Stödlinjen för män?

  Ja. Alla, oavsett könsidentitet, kan kontakta Stödlinjen för män. Du kan även kontakta Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 eller Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Du bestämmer själv vilken stödlinje du vill kontakta.

 • Kan jag kontakta Stödlinjen för män om jag är i en samkönad relation?

  Ja, alla oavsett sexuell läggning är välkomna att ringa Stödlinjen för män.

 • Kan jag ringa till Stödlinjen för män även om jag inte bestämt mig för att lämna den våldsamma relation jag är i?

  Ja, du kan ringa till Stödlinjen för män och få stöd och råd även om du inte bestämt dig för att lämna.

 • Kan jag ringa till Stödlinjen för män om jag är döv eller har nedsatt hörsel/talförmåga?

  Ja, du som har en hörselskada eller har nedsatt talförmåga kan ringa till Stödlinjen för män via tjänsten Texttelefoni. Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Texttelefoni.

 • Kan jag som anhörig eller vän ringa till Stödlinjen för män?

  Ja, du som är närstående till någon som är utsatt för hot eller våld är välkommen att ringa till oss.

 • Kan jag som kollega eller chef till en våldsutsatt medarbetare ringa till Stödlinjen för män?

  Ja, du som är kollega eller chef till någon som är utsatt för hot eller våld är välkommen att ringa till oss.

 • Kan jag som möter våldsutsatta i mitt jobb ringa till Stödlinjen för män?

  Ja, yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete kan kontakta stödlinjen för råd.

Vilken hjälp kan jag få?

 • Vad kan Stödlinjen för män hjälpa mig med?

  Till Stödlinjen för män kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om när det gäller våld i nära relationer och sexuella övergrepp.

  Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Du kan också få information om stödverksamheter dit du kan vända dig. Vi kan ge information om hur du kan kontakta socialtjänsten eller vården. Vi kan också berätta hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

 • Hur kan stödlinjen hjälpa mig om jag är ansvarig chef för en våldsutsatt eller möter våldsutsatta i mitt arbete?

  Du som yrkesverksam kan ringa för att få råd och stöd. Du kan hänvisa den våldsutsatta att själv ta kontakt med Stödlinjen för män eller genomföra ett trepartssamtal med stödlinjen tillsammans med den våldsutsatta.

  Vi kan föreslå olika verksamheter som kan ge stöd på hemorten, till exempel socialtjänsten eller en jour.

 • Kan Stödlinjen för män hjälpa mig med att ringa till exempelvis socialtjänsten eller polisen?

  Nej, Stödlinjen för män kan inte ringa upp andra verksamheter åt dig. Däremot kan du få kontaktuppgifter till olika verksamheter. I akuta situationer, ring alltid larmnumret 112.

 • Kan Stödlinjen för män hjälpa till med praktiska saker som bostad eller kontakt med jurist?

  Nej, Stödlinjen för män kan inte hjälpa till att ordna exempelvis bostad eller bistå med kontakt med jurist. Däremot kan personalen ge exempel på vart du kan vända dig, exempelvis socialtjänsten och/eller en jour där du bor.

Om Stödlinjen för män

 • Vilka driver Stödlinjen för män?

  Stödlinjen för män drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, på uppdrag av regeringen.

 • Vilka svarar i telefon på Stödlinjen för män?

  På Stödlinjen för män arbetar socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet och vana att möta personer i kris och svåra livssituationer. Personalen har särskild kunskap om mäns våldsutsatthet.

 • Hur kan jag hjälpa till att sprida information om Stödlinjen för män?

  Du kan beställa olika typer av informationsmaterial att sätta i exempelvis väntrum och på anslagstavlor via beställningsformuläret. Det kostar ingenting att beställa informationsmaterialet. Det finns även en informationsfilm om stödlinjen som du är välkommen att ladda ner för att sprida i sociala medier eller för att visa i reception eller väntrum.

 • Tar linjen emot donationer som kläder, leksaker eller pengar?

  Nej. Eftersom Stödlinjen för män är en stödtelefon som bekostas med statliga medel kan vi inte ta emot donationer. Däremot tar flera jourer emot donationer av olika slag.

 • Hur söker jag jobb på Stödlinjen för män?

  Lediga jobb annonseras via Region Uppsala. Gå till Region Uppsalas webbplats för att se lediga tjänster. På Stödlinjen för män arbetar socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet.

Sektion: Publikationer

Rubrik H2 - Kategorier

Ingress - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo. Socionomer och sjuksköterskor... lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Titel - Kategorisering

Rubrik av publikation

En text om vad publikationen handlar om, text om vad publikationen handlar om, text om vad publikationen handlar om, text om vad publikationen handlar om. En text om vad publikationen handlar om. En text om vad publikationen handlar om. En text om vad publikationen handlar om.

Titel - Kategorisering

Ökad isolering under pandemin

23-02-2022

Titel - Kategorisering

Publikation

10-03-2022

En text om vad publikationen handlar om, text om vad publikationen handlar om, text om vad publikationen handlar om, text om vad publikationen handlar om.

Sektion: Textkolumner

Bemannade dygnet runt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Vi har tystnadsplikt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Utbildad och erfaren personal

Socionomer och sjuksköterskor… lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo. Socionomer och sjuksköterskor… lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Du kan vara helt anonym

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Vi lyssnar

Vi är här för att lyssna på dig. Du berättar precis så mycket du vill och orkar.

Tolkar till förfogande

10 min…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo. 10 min…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.10 min…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Bemannade dygnet runt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Utbildad och erfaren personal

Socionomer och sjuksköterskor… lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo. Socionomer och sjuksköterskor… lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Vi lyssnar

Vi är här för att lyssna på dig. Du berättar precis så mycket du vill och orkar.

Vi har tystnadsplikt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Du kan vara helt anonym

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.

Tolkar till förfogande

10 min…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo. 10 min…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.10 min…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elementum bibendum nunc justo.